Monthly Archives for September 2016

hk6

“Inspiration” ຫລືແຮງບັນດານໃຈ ຄຳໆນີ້ ສຳລັບນັກອອກແບບ, ນັກສິລະປະ, ສະຖາປະນິກ ນັກປະດິດຄິດແຕ່ງ ເປັນຄຳທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ ແລະສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ .

Read more
lines-signature-22

ວັດສີສະເກດ ຫລື ອີກຊື່ໜຶ່ຶ່ງວ່າ “ວັດສະຕະຫັສສາຮາມ” ເປັນຊື່ທີ່ຈາລຶກຢຸ່ໃນລາຍຈູມ ຫລື ສີລາລຶກ ແປວ່າ ວັດແສນ…

Read more
img_0032

ໃນສັດຕະວັດທີ 18 ແລະ 19 ເປັນຍຸກແຫ່ງການ
ລ່າອານານິຄົມຂອງບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກຢູ່ ທຸກມຸມໂລກ ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນຢູ່ເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້…

Read more