Monthly Archives for September 2016

untitled-5

ທ່ານ ອິນທີ ເດືອນສະຫວັນ, ປະທານ ໂຮງແຮມອິນທິຣາກຣຸບ, ຮ້ານອາຫານ ຂອບໃຈເດີ, ຮ້ານອາຫານ ຊັນທາຣາ ແລະ ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ກຣິນດິສໂຄເວີຣີ່ລາວ  ຂໍຖືໂອກາດແຈ້ງວ່າທາງ ຮ້ານອາຫານໄຊໂຍ ໄດ້ຮ່ວມກັບ ຮ້ານອາຫານ ແຊມບາ ເຊິ່ງກໍ່ຕັ້ງໂດຍທ່ານ ເຊບັສຕຽນ ໂກ […]

Read more
RCR-pritzker-prize-hero

ໄລຍະເວລານີ້ຂອງທຸກໆປີ ຈະເປັນໄລຍະເວລາທີ່ວົງການສະຖາປະນິກໃນທົ່ວໂລກມານັ່ງລຸ້ນກັນວ່າ ໃຜຈະໄດ້ຮັບລາງວັນ Pritzker prize ຫລືລາງວັນໂນເບວດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກຳ, ການຮູ້ວ່າໃຜເປັນເຈົ້າຂອງລາງວັນໃນແຕ່ລະປີນັ້ນ ນອກຈາກຈະປະດັບໄວ້ເປັນຄວາມຮູ້ຮອບໂຕແລ້ວ ຜູ້ຄົນໃນວົງການສະຖາປະນິກບ້ານເຮົາຍັງສາມາດສຶກສາ ແລະຫາແຮງບັນດານໃຈຈາກພວກເຂົາເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ອີກດ້ວຍ. ເຊິ່ງໃນປີ2017ນີ້  ສະຖາປະນິກທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນອັນຊົງກຽດທາງວິຊາຊີບສະຖາປະນິກນີ້ ແມ່ນກຸ່ມສະຖາປະນິກຈາກ ສະຕູດີໂອ CRC ຈາກປະເທດ Spain ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ  ທ້າວ Rafael […]

Read more