ວິຖີຊີວິດລຽບງ່າຍ ໃນອ້ອມກອດຂອງສະຖາປັດຕະຍະກຳລາວ ແລະກິ່ນອາຍອາຊີຜ່ານການຕົກແຕ່ງເຮືອນທີ່ທຸກຄົນຕ້ອງຫລົງສະເຫນ່.

ຫ້ອງແຖວ ປະຕູສີແດງ,ຄວາມງາມຂອງເຮືອນຢູ່ອາໄສທີ່ແຝງໂຕໃນຄວາມລຽບງ່າຍຂອງຊຸມຊົນເກົ່າເຂດສີຫອມ

ເຮືອນຊົງໂມເດີ້ນ ທີ່ແຝງໄປດ້ວຍຄວາມອົບອຸ່ນ ແລະຄວາມຫມາຍຂອງຄຳວ່າຄອບຄົວ

ຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນພະຍາດມາລາເຣຍ, ເອຈໄອວີ ແລະ ວັນນະໂລກ / Fighting Malaria, HIV and Tuberculosis

Yula.la and Laorealestate.la spearhead nation’s first specialised Real Estate Expo, in partnership with LNCCI

CONTENT

ວິຖີຊີວິດລຽບງ່າຍ ໃນອ້ອມກອດຂອງສະຖາປັດຕະຍະກຳລາວ ແລະກິ່ນອາຍອາຊີຜ່ານການຕົກແຕ່ງເຮືອນທີ່ທຸກຄົນຕ້ອງຫລົງສະເຫນ່.

ວິຖີຊີວິດລຽບງ່າຍ ໃນອ້ອມກອດຂອງສະຖາປັດຕະຍະກຳລາວ ແລະກິ່ນອາຍອາຊີຜ່ານການຕົກແຕ່ງເຮືອນທີ່ທຸກຄົນຕ້ອງຫລົງສະເຫນ່.

ໃນກະແສຂອງຄວາມຮີບດ່ວນໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ດິນເປົ່າຫວ່າງໃຈກາງຕົວເມືອງຖືກຈັບຈອງດ້ວຍ ອາຄານ ບ້ານຊ່ອງ ແລະສະຖາປັດຕະຍະກຳຫລາກຫລາຍປະເພດ. ລັກສະນະຂອງອາຄານເຫລົ່ານັ້ນ ກໍ່ຈະສະແດງຄວາມເປັນໄປຂອງຍຸກສະໄຫມ. ແລະກໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ວ່າ ບັນດາວັດສະດຸປະເພດ ເຫລັກ ຄອນກຣີດ ໄດ້ຖືກນຳເຂົ້າມາໃຊ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍ. ຈົນປັດຈຸບັນ ອາຄານໄມ້ ຫລື…

ຫ້ອງແຖວ ປະຕູສີແດງ,ຄວາມງາມຂອງເຮືອນຢູ່ອາໄສທີ່ແຝງໂຕໃນຄວາມລຽບງ່າຍຂອງຊຸມຊົນເກົ່າເຂດສີຫອມ

ຫ້ອງແຖວ ປະຕູສີແດງ,ຄວາມງາມຂອງເຮືອນຢູ່ອາໄສທີ່ແຝງໂຕໃນຄວາມລຽບງ່າຍຂອງຊຸມຊົນເກົ່າເຂດສີຫອມ

ເມື່ອທ່ານໃດມີໂອກາດໄດ້ເຂົ້າມາສໍາພັດໃນເຂດເມືອງເກົ່າ ຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ທີ່ບ້ານ ວັນຈັນ ທ່ານອາດຈະໄດ້ພົບກັບໜຶ່ງອາຄານທີ່ເປັນ ເຮືອນຢູ່ອາໄສປະເພດຕຶກແຖວທີ່ມີຮູບຮ່າງເດັ່ນແປກຕາຈາກບັນດາອາຄານໃກ້ຄຽງ ໃນເຂດຄຸ້ມບ້ານສີຫອມ ດ້ວຍລັກສະນະຂອງລະບຽງຊັ້ນສອງທີ່ຢື່ນອອກມາ ແລະ ຮົ້ວຫນ້າບ້ານສີຂາວທີ່ປິດລ້ອມຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງພື້ນທີ່ໄວ້; ແຕ່ເຖິງວ່າຈະເປັນແນວນັ້ນ ປະຕູໄມ້ສີແດງນ້ອຍ ພ້ອມກັບໂຖ   ຕົ້ນໄມ້ທີ່ຈັດວາງໄວ້ຢູ່ຢ່າງເປັນລະບຽບ…

ເຮືອນຊົງໂມເດີ້ນ ທີ່ແຝງໄປດ້ວຍຄວາມອົບອຸ່ນ ແລະຄວາມຫມາຍຂອງຄຳວ່າຄອບຄົວ

ເຮືອນຊົງໂມເດີ້ນ ທີ່ແຝງໄປດ້ວຍຄວາມອົບອຸ່ນ ແລະຄວາມຫມາຍຂອງຄຳວ່າຄອບຄົວ

ນິຍາມຂອງຄຳວ່າ “ເຮືອນ“  ທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດ ໃນແບບຂອງ ທ່ານ ຄິດຕະພອນ ສຸພາບ ຜູ້ທີ່ໃຊ້ປະສົບການກວ່າ 10ປີ ຫລໍ່ຫລອມຄວາມຮູ້ເລື່ອງ “ເຮືອນ“ ເພື່ອສ້າງອາຄານ ທີ່ເຕັມປ່ຽມໄປດ້ວຍ ໄອເດຍ ແລະຄວາມຫມາຍຂອງຄອບຄົວ.…

OUR NETWORK