ກິດຈະກຳ LINES x TOA, School tour 1 ຕອນ: ສີສັນຂອງຊີວິດ. ທີ່ ສະຖາບັນ ວີຈິດສິນ.

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 8 ພະຈິກ 2017. ທີ່ສະຖາບັນວິຈິດສິນ ນັ້ນ, Lines ໄດ້ຈັບມືກັບ TOA Paint Lao ຈັດກິດຈະກຳໃຫ້ນັກສືກສາຂຶ້ນ ພາຍໃຕ້ຊື່ ກິດຈະກຳ LINES x TOA, School tour 1 ຕອນ: ສີສັນຂອງຊີວິດ.

 

ໂດຍເນື້ອໃນແລະຈຸດປະສົງຂອງງານ ແມ່ນ ຈັດຂຶ້ນເພື່ອຕໍ່ຍອດການສົ່ງເສີມນັກສຶກສາ ໃຫ້ຮອດສະຖາບັນການສຶກສາ ເພື່ອສ້າງຄວາມໃກ້ຊິດຕິດແທດກັບນັກສຶກສາພອ້ມກັບຈັດກິດຈະກຳສົ່ງເສິມທັກສະຕ່າງໆນອກຫ້ອງຮຽນ. ດັ່ງນັ້ນ LINES SCHOOL TOUR ຄັ້ງທີ1 ໂດຍຮ່ວມກັບບໍລິສັດ TOA PAINT LAO, ຕອນທີ 1 ທີ່ຊື່ວ່າ: ສິສັນຂອງຊິວິດ ເພື່ອແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ທັງທາງດ້ານການໃຊ້ຊີວິດ ແລະ ສົ່ງເສິມທັກສະດ້ານວິຊາຊີບ ທີ່ທາງ ວາລະສານລາຍນ໌ ແລະ TOA ຈະຮ່ວມກັນຈັດຂຶ້ນໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ຮ່ວມມ່ວນຊື່ນ.

 

ພາຍໃນງານ ແມ່ນໄດ້ດຳເນີນໄປໄດ້ດ້ວຍຄວາມຮ່ວມມື ຈາກບັນດາຄະນະອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາປິທີ2 ຂອງສະຖາບັນ ໃນທຸກໆພາກວີຊາ ເຊີ່ງເຮົາໄດ້ຮັບກຽດຈາກ ທ່ານ ອາຈານ ສີທົນ ດີມາກ ຮອງສະຖາບັນວິຈິດສິນ ຮ່ວມເປີດພີທີ.

ກີດຈະກຳຂອງງານ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໄປກໍ່ໄດ້ແກ່ ການແຈກຂອງ ວາລະສານລາຍນ໌ໃຫ້ນັກສຶກສາ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະຄະນະອາຈານ.​ ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ເລື່ອງການໃຊ້ສີ ແຕ່ລະປະເພດ. ແລະພິເສດແມ່ນການຈັດ Workshop ການໃຊ້ສີໃນການແຕ້ມຮູບສິລະປະ ໃນຫົວຂໍ້ ສີສັນຂອງຊີວິດ ວີຖີຊີວິດຂອງຄົນລາວ.

ເຊີງມີອາຈານ ແລະຕົວແທນຈາກ ລາຍນ໌ ທີໂອເອ ເປັນຜູ້ຕັດສີນ.

 

ໃນກິດຈະກຳຄັ້ງນີ້ ນອກຈາກນັກສຶກສາຈະໄດ້ຮ່ວມມ່ວນຊື່ນ ແລະຮັບລາງວັນຢ່າງຫລາກຫລາຍແລ້ວ, ຍັງໄດ້ເປັນການເປິດໂລກກະທັດ ແລະເຝິກທັກສະການໃຊ້ສີຂອງນັກສືກສາອີກດ້ວຍ.

ທາງ LINES MAGAZINE ແລະ TOA PAINT LAO ຫວັງວ່າ ກິດຈະກຳ LINES x TOA, School tour 1 ຕອນ: ສີສັນຂອງຊີວິດ ນີ້ ຈະສາມາດຕໍ່ຍອດຄວາມຮູ້ນອກຫ້ອງຮຽນໃຫ້ນັກສຶກສາ ບໍ່ຫລາຍກໍ່ນ້ອຍ. ແລະເຮົາຈະຍັງຄົງສືບຕໍ່ເຮັດກິດຈະກຳດີໆນີ້ໄປສູ່ຫລາຍໆສະຖາບັນ ເພື່ອສ້າງຄວາມກິດຈະກຳທີ່ດີ ແລະປະໂຫຍດແກ່ການສຶກສາຂອງບ້ານເຮົາ.