ຈຸດເດັ່ນໃນຫ້ອງຄົວ – Kitchen Make Up

ໂທນສີທີຄົນສ່ວນຫລາຍມັກຈະເລືອກໃຊ້ໃນການຕົບແຕ່ງຫ້ອງຄົວກິນ ແມ່ນໂທນສີອ່ອນໆນັ້ນເປັນທາງເລືອກທີ່ດີສໍາລັບຫ້ອງຄົວ ເພາະຈະຊ່ວຍໃຫ້ຫ້ອງຄົວກິນຂອງທ່ານ ມີອາຍຸໃຊ້ງານໄປໃນໄລຍະຍາວ ແລະສາມາເພີ່ມລູກຫລີ້ນ, ສີສັນ ໄດ້ຫລາຍກວ່າການທີເຮົາຈະເລືືອກທີແຮງ ຫລືເຂັ້ມເກີນໄປ. Lines tool ສະບັບນີ້ຂໍແນະນຳການຕົບແຕ່ງຫ້ອງຄົວກິນດ້ວຍ Pop Color (ສີເຂັ້ມບາງພາກສ່ວນ) ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຫ້ອງຄົວມີຊິວິດຊິວາຂື້ນໄດ້, ສາມາດສ້າງຮູບລັກສະນະທີ່ດຶງດູດສາຍຕາໄປທີ່ຫ້ອງຄົວຂອງທ່ານ ແລະ ຍັງເປັນເລືອງທີ່ງ່າຍຫລາຍທຸກຄົນກໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້.

3. ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໃນຫ້ອງຄົວ (Appliances)

ຄ້າຍຄືກັນກັບອ່າງລ້າງພາຊະນະ ທີ່ມີການອອກແບບເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນຄົວທີ່ມີການປ່ຽນແປງໄປໃນແຕ່ລະປີ, ເຊີ່ງແຕ່ກ່ອນຕົວເລືອກຂອງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໃນຫ້ອງຄົວມີພຽງແຕ່ສີຂອງໄມ້, ສີຂາວ, ສີດໍາ ແລະ ສະແຕນແລດ. ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນທ່ານສາມາດຊື້ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ສາມາດກໍານົດສີເອງໄດ້ເຊັ່ນ ສີຟ້າ, ສີສົ້ມ, ສີຂຽວ, ສີແດງ ແລະ ອີກຫຼາຍໆສີ. ສີເຫລົ່ານັ້ນສາມາດປ່ຽນໄດ້ຕາມລັກສະນະຂອງຫ້ອງຄົວທ່ານ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນທີຈະຕ້ອງອອກແບບ ຫລື ຈັດສັນຫ້ອງຄົວທ່ານໃຫມ່.

4. ເຄື່ອງໃຊ້ໃນຫ້ອງຄົວ (Furniture)

ໃນການທີ່ຈະເພີ່ມອົງປະກອບໃຫ້ກັບຫ້ອງຄົວຂອງເຮົາໃຫ້ສົມບູນ ແລະ ສະດຸດຕາໄດ້ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄປຫາໃຫ້ຢາກ ພຽງແຕ່ຊອກຫາໂຟນິເຈີທີ່ມີສິສັນເຊັ່ນ: ສີຕັ່ງທີ່ສົດໃສ, ສີອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ເຂັ້ມກວ່າ ເທົ່ານັ້ນທ່ານກໍ່ສາມມາດເພີ່ມຮູບແບບທີ່ສະດຸດຕາໃຫ້ກັບຫ້ອງຄົວຂອງທ່ານໄດ້ແລ້ວ.

1. ການຕິດຕັ້ງໄຟ (Light Fixture)

ໂຄມໄຟ ແມ່ນວິທີໜືງທີສາມາດເພີ່ມ Pop Color (ສີເຂັ້ມບາງພາກສ່ວນ) ໃຫ້ເຂົ້າກັບຫ້ອງຄົວກິນ, ການເລືອກໂຄມໄຟທີ່ມີສີສັນ ກໍ່ສາມາດເພີ່ມ ຊິວິດຊິວາໃຫ້ຫ້ອງຄົວຂອງທ່ານ, ພຽງແຕ່ເພີ່ມໂຄມໄຟທີ່ມີສີເດັ່ນກວ່າເລັກໜ່ອຍ ລາຄາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງແພງ ແລະ ເຮົາກໍ່ສາມາດທີ່ຈະປ່ຽນສີໄດ້ຕະຫລອດເວລາຕາມຄວາມຕ້ອງການ.

2. ອ່າງລ້າງພາຊະນະ (Kitchen Sink)

ປະຈຸບັນມີການອອກແບບອ້າງລ້າງພາຊະນະທີແປກໃຫມ່ອອກມາຢ່າງຫລວງຫລາຍ ທັງສີສັນ ແລະ ຮູບຮ່າງຕ່າງຈາກສະໄຫມກ່ອນທີ່ມີພຽງແຕ່ ສະແຕນແລດ ແລະ ຫີນອ່ອນສີຂາວ. ສະນັ້ນທ່ານສາມາດທີ່ຈະເພີ່ມຈຸດສີໄປໃນຫ້ອງຄົວໂດຍການເລືອກອ່າງລ້າງພາຊະນະທີເປັນສີອື່ນຕ່າງຈາກອົງປະກອບອື່ນໆເຊິ່ງມັນຈະສາມາດດຶງໃຫ້ວັດສະດຸອື່ນໆໃນຫ້ອງເບິ່ງມີສີສັນຂຶ້ນ.

5. ຕູ້ຕິດຝາ (Cabinetry Wall)

ເຮົາສັງເກດເຫັນຫ້ອງຄົວຫຼາຍໆບ່ອນມີການອອກແບບບານປະຕູຂອງຕູ້ຕິດຝາ ແລະ ລີ້ນຊັກເປັນບານແກ້ວ ການຈະປ່ຽນລູກຫລີ້ນໃນການຕົບແຕ່ງໂດຍເພີ່ມຈຸດເດັ່ນໃຫ້ຫ້ອງຄົວຂອງທ່ານດ້ວຍສີທີເຂັ້ມກວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ງ່າຍ, ໃນກໍລະນີຝາຫ້ອງຄົວເປັນສີຂາວ ພຽງແຕ່ປ່ຽນສີທີ່ຢູ່ຫລັງຕູ່ເປັນສີເຂັ້ມ ຫລື ສີທີສົດໃສ່ຂື້ນ. ເນື່ອງຈາກສີມີລາຄາແພງຖ້າຈະປ່ຽນສີຫມົດຫ້ອງແມ່ນສີ້ນເປື່ອງຫລາຍ ປະໂຫຍດຂອງການເພີ່ມສີໃນໃນສ່ວນນີ້ແມ່ນລາຄາຖືກ, ສະດວກສະບາຍ ແລະ ງ່າຍກວ່າ. ພຽງແຕ່ປ່ຽນສີບາງສ່ວນກໍ່ສາມາດປ່ຽນຄວາມຮູ້ສຶກເວລາທີ່ເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງຄົວຂອງທ່ານໄດ້ແລ້ວ.

6. ໂຕກຽມອາຫານ (Kitchen Island)

ຖ້າຫ້ອງຄົວຂອງທ່າານມີພື້ນທີ່ພໍ່ທີຈະໃສ່ໂຕກຽມອາຫານ ແມ່ນທ່ານສາມາດເລືອກໃຊ້ໂຕະທີ່ມີສີເຂັ້ມກວ່າ ຫລື ສີທີເດັ່ນກວ່າເຊັ້ນ ສີຂຽວ, ສີບົວ ຫລື ສີແດງ… ແຕ່ຖ້າຈະໃຊ້ເຄົາເຕີຫີນແກນນິກແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ສີດຽວກັນໝົດເລີຍ. ນັ້ນການທີ່ເລືອກສີທີ່ສົດໃສ່ມາໃສ່ໂຕະກຽມອາຫານມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ມີຊີວິດຊີວາຂື້ນຫລາຍກວ່າທ່ານຄິດແນ່ນອນ.

ການທີ່ຈະອອກແບບ ຫລື ຕົບແຕ່ງຫ້ອງຄົວຂອງເຮົາໃຫ້ມີຄວາມສົດຊື່ນ ແລະ ມີຊິວິດຊີວາຂື້ນບໍ່ແມ່ນເລືອງຢາກເລີຍ ແລະ ບໍ່ຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຈ້າງຊ່າງມາອອກແບບໃຫ້ ທ່ານເອງກໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ພຽງແຕ່ຮູ້ຈັກເລືອກສີ ຫລື ຕື່ມສີີ່ເຂັ້ມບາງຈຸດໃຫ້ເຂົ້າກັບອົງປະກອບອື່ນໆທີ່ມີສີອ່ອນໆ. ແຕ່ທີ່ສໍາຄັນແມ່ນບໍ່ຄວນໃຊ້ສີຫລາຍໂທນຈົນເກີນໄປເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສືກຂອງຫ້ອງຄົວເຮົາມັນໜັກ ແລະ ເບື່ອໄດ້ໄວ. ສະນັ້ນການເລືອກ Pop Color ຫລື ສີເຂັ້ມບາງພາກສ່ວນຈືງສາມາດສ້າງຮູບລັກສະນະທີ່ດຶງດູດສາຍຕາຂອງທຸກຄົນໄປທີ່ຫ້ອງຄົວຂອງທ່ານໄດ້.