14 Oct 2014 Business, Works 15 Comments

ທ່ານ ສົມສະຫນຸກ ມີໄຊ

ພ້ອມເລົ່າເລື່ອງການເດີນທາງຂອງຊີວິດ ຜ່ານຂອງສະສົມ.

ບັນຍາກາດທີ່ປ່ຽມໄປດ້ວຍຄວາມອົບອຸ່ນເປັນສິ່ງທຳອິດ
ທີ່ໄດ້ສຳຜັດເມື່ອກ້າວຂາເຂົ້າໄປໃນເຮືອນສ່ວນຕົວຂອງ ທ່ານສົມສະໜຸກ ມີໄຊ,ຮອງປະທານສະມາຄົມນັກຂ່າວແຫ່ງ
ປະເທດລາວ. ລາຍນ໌ສະໄຕລ໌ ສະບັບນີ້ໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຈາກຜູ້ທີ່ເປັນIconຂອງວົງການຂ່າວສານສິລະປະ ແລະວັດທະນະທຳ
ຂອງບ້ານເຮົາ.

ນອກຈາກຈະໄດ້ຮັບກຽດໃຫ້ສຳພາດກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງຂອງຊີວິດເພິ່ນແລ້ວເຮົາຍັງຈະໄດ້ສຳ
ຜັດກັບຂອງສະສົມ ແລະຂອງຕົກແຕ່ງເຮືອນທີ່ເປັນໂຕແທນຂອງເລື່ອງລາວການເດີນທາງອັນຍາວນານ
ຂອງຊີວິດເພິ່ນອີກດ້ວຍ.

ຖ້າໃຫ້ເວົ້ານິຍາມຂອງການດຳລົງຊີວິດຂອງທ່ານ ມີແຊນ ສົມສະ-
ໜຸກ ມີໄຊ ກໍ່ຄົງຈະປຽບໄດ້ດັ່ງການເດີນທາງທີ່ຍາວນານ, ຕັ້ງແຕ່
ອາຍຸ11ປີ ເພີ່ນເດີນທາງໄປສຶກສາທີ່ປະເທດ ຝລັ່ງຈົນຈົບການ
ສຶກສາດ້ານມະນຸດວິທະຍາ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ຊ໊ອກບອນ
(Université de Sorbonne) ເຊິ່ງເປັນມະຫາວິທະຍາໄລ
ອັນດັບຕົ້ນໆ ຂອງປະເທດຝລັ່ງ. ຫລັງຈາກຈົບການສຶກສາແລ້ວ ທ່ານ ມີແຊນ ໄດ້ເລິ່ມອອກເດີນທາງໄປຕາມປະເທດຕ່າງໆດ້ວຍລົດ ກັບ
ເພື່ອນຮັກດ້ວຍຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ວ່າຈະເດີນທາງໃຫ້ອ້ອມໂລກ
ຈົນມາຮອດປະເທດລາວ, ດິນແດນທີ່ເປັນບ້ານເກີດທີ່ໄດ້ຈາກໄປ
ກວ່າ 20 ປິ. ການເດີນທາງໄດ້ສິ້ນສຸດລົງທີ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເພິ່ນຕັດສິນໃຈເລີ່ມເຮັດວຽກ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງທາງລັດ
ຖະບານໃນໄລຍະນັ້ນ ກໍ່ຄືການເປັນນັກຂ່າວ. ຈາກຈຸດນັ້ນ ການເດີນທາງໃນສາຍນັກຂ່າວຂອງເພິ່ນກໍ່ໄດ້ເລິ່ມຂື້ນ. ຈາກ Vientiane News ມາຮອດ Vientiane Times ໜັງສືພິມພາສາອັງກິດ
ສະບັບທຳອິດຂອງລາວ, Le rénovateur ໜັງສຶພິມພາສາຝຣັ່ງ ແລະນັກຂ່າວໜຸ່ມນ້ອຍໃນປັດຈຸບັນແລ້ວແຕ່ແມ່ນຜົນງານຂອງ ທ່ານ ສົມສະໜຸກ ມີໄຊ.