14 Oct 2014 Business, Works 15 Comments

ບ້ານສະຖາປະນິກ

5 ສະບັບທີ່ຜ່ານມາໃນ Column Lines style, ເຮົາໄດ້ພາທ່ານ ເຂົ້າຢ້ຽມຢາມບ້ານ ແລະສຳຜັດຊີວິດສ່ວນຕົວຂອງບຸກຄົນຊົງຄຸນນະວຸດແລະໂດດເດັ່ນໃນຫລາກຫລາຍສາຂາວິຊາຊີບ. ບ້ານທີ່ໂສພາເຫລົ່ານັ້ນ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ຜ່ານການອອກແບບຂອງສະຖາປະນິກ ຈຶ່ງສາມາດສ້າງສັນເຮືອນທີ່ໂສພາຫລາກຫລາຍຮູບແບບເຫລົ່ານັ້ນໄດ້. ແຕ່ທ່ານເຄີຍຕັ້ງຄຳຖາມບໍວ່າ ແລ້ວເຮືອນຂອງສະຖາປະນິກເດ ຈະງາມຄືທີ່ອອກແບບໃຫ້ຄົນອື່ນບໍ. Column Lines style ໃນສະບັບປິດທ້າຍ Volume 1 ຂອງເຮົານີ້ ຈຶ່ງພາຜູ້ອ່ານມາເປີດບ້ານ ຂອງສະຖາປະນິກລຸ້ນໃຫມ່ ຄືທ່ານ ອາຈານ ສິນທະວອນ ດາລາວົງ, ສະຖາປະນິກ ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກໃນວົງການອອກແບບສະຖາປັດຕະຍະກຳ ແລະກໍ່ສ້າງມາເປັນເວລາ 17ປີ ແລະເປັນທັງ ອາຈານ ຂອງຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ.

“ເຮືອນດາວພວນ” ປ້າຍຊື່ທີ່ສະຫລັກໃສ່ປະຕຸຮົ້ວບົ່ງບອກວ່າເຮົາມາເຖິງ ເຮືອນຂອງທ່ານ ອາຈານ ສິນທະວອນ. ສວນສີຂຽວອັນກວ້າງຂວາງ ເປີດຕ້ອນຮັບທີມງານເຮົາໃນບັນຍາກາດຕອນເຊົ້າທີ່ຟ້າບົດເລັກນ້ອຍ. ຕົ້ນໄມ້ນານາພັນ ທັງນ້ອຍແລະໃຫຍ່ ບົ່ງຍອກເຮົາເປັນໄນໆວ່າ ເຈົ້າຂອງເຮືອນຕ້ອງເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມຫລົງໄຫລໃນທຳມະຊາດຢ່າງແນ່ນອນ.

ເມື່ອເຮົາພົບກັບ ອາຈານ ສິນທະວອນ, ເຈົ້າຂອງເຮືອນທີ່ມາຕ້ອນຮັບເຮົາດ້ວຍການແຕ່ງກາຍທີ່ສະບາຍໆ ແຕ່ສຸຂຸມ. ຄຳຖາມທຳອິດທີ່ອົດໃຈຖາມບໍ່ໄດ້ເມື່ອພົບກັບສະຖາປະນິກຜູ້ນີ້ກໍ່ຄື:

“ແນວຄວາມຄິດຂອງການອອກແບບເຮືອນດາວພວນ ນີ້ແມ່ນຫຍັງ?”

“ແນວຄວາມຄິດຂອງການອອກແບບ ເຮືອນ ດາວພວນແມ່ນຖືກກຳນົດຈາກ Keyword S M L”

Sense of relaxation: ຄືການໄດ້ສຳຜັດກັບບັນຍາກາດທີ່ຜ່ອນຄາຍ, ຫລີກໂຕເອງໃຫ້ອອກຈາກຄວາມໜາແຫນ້ນໃນຕົວເມືອງ ໃຫ້ຄອບຄົວໄດ້ສູດອາກາດບໍລິສຸດ, ອ້ອມຮອບດ້ບທຳມະຊາດ ເດີ່ນຫຍ້າ ແລະຕົ້ນໄມ້. ເຊິ່ງເນັ້ນການຈັດພື້ນທີ່ໃຊ້ສອຍໃຫ້ແຈກຢາຍອອກຈາກກັນ ແລະເຊື່ອມດ້ວຍທາງຍ່າງ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເປີດສູ່ທິວທັດພາຍນອກໃຫ້ຫລາຍເທົ່າທີ່ຈະຫລາຍໄດ້

Maximized space in horizontal uses: ເປັນການຈັດສັນການນຳໃຊ້ພື້ນທີ່ແບບລວງກວ້າງ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການນຳໃຊ້ຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສໃນທຸກໄວອາຍຸ.

Lao house: ການນຳເອົາກິ່ນອາຍຂອງຂອງຄວາມເປັນລາວ ທັງການນຳໃຊ້ພື້ນທີ່ ແລະຮູບຊົງດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກຳ ໃຫ້ມີລັກສະນະຄືເຮືອນລາວດັ້ງເດີມເທົ່າທີ່ຈະສາມາດເປັນໄດ້.

ທັງ3 ແນວຄວາມຄິດນີ້ລວມເປັນ ການອອກແບບເຮືອນດາວພວນ ທີ່ເຮົາສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ເປັນຮູບແບບເຮືອນລາວຮ່ວມສະໄຫມ ທີ່ຫລີກໜີຈາກຄວາມວຸ້ນວາຍ ແລະໂອບກອດດ້ວຍທຳມະຊາດໄວ້ໄດ້.

ອາຈານ ສິນທະວອນ ດາລາວົງ ເລີ່ມຕົ້ນພາເຮົາຍ່າງຊົມສວນ ແລະສາລາໄມ້ທີ່ຕິດກັບສະລອຍນຳດ້ານນອກ ເຊິ່ງເປັນມຸມທີ່ເພິ່ນໂປດປານຫລາຍທີ່ສຸດ. ໃນເວລາທີ່ມີແຂກມາຢ້ຽມຢາມເພິ່ນຈະມັກນັ່ງໂອ້ລົມກັນນອກເຮືອນຫລາຍກວ່າ ເພາະສະນັ້ນ ສາລາຮັບແຂກແຫ່ງນີ້ ຈຶ່ງກວ້າງຂວາງເປັນພິເສດ ເພື່ອຮອງຮັບແຂກແລະການສັງສັນຕ່າງໆ.

ບັນດາຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີຮູບຊົງສວຍງາມແຕ່ລະຕົ້ນ ກໍ່ແມ່ນ ອາຈານ ສິນທະວອນ ເອງເປັນຜູ້ເລືອກ ແລະຫາເວລາມາເບິ່ງແຍງສວນທຸກຄັ້ງຫລັງຈາກກັບມາຈາກເຮັດວຽກ. ຕົວຢ່າງຕົ້ນດອກຈຳປາ ອາຍຸ 400 ປີທີ່ປູກໄວ້ແຄມສະລອຍນຳ້ແລະທາງຂຶ້ນເຮືອນ ທີ່ເພິ່ນເລົ່າວ່າ ຫລາຍຄົນຖືວ່າບໍ່ໃຫ້ປູກຕົ້ນດອກຈຳປາໄວ້ໃນບໍລິເວນເຮືອນ ແຕ່ ອາຈານຄິດວ່າ ມັນງາມດີ, ມັນມີ ຮູບຊົງທີ່ບິດໂຄ້ງທີ່ສວຍງາມດີ.

ສະລອຍນໍ້າທີ່ມີການຈຳລອງເປັນນ້ຳຕົກທຳມະຊາດໄວ້່ ແມ່ນອີກຈຸດເດັ່ນຫນຶ່ງຂອງການຈັດພູມມີທັດຂອງເຮືອນຫລັງນີ້ ທີ່ມີການຫລີ້ນລະດັບຂອງການໄຫລຂອງນ້ຳ ກ່ອນຈະໄຫລສູ່ອ່າງໃຫຍ່.

ເຖິງເວລາທີ່ເຂົ້າຊົມໃນສ່ວນຂອງເຮືອນໃຫຍ່ ຫລືທີ່ສະມາຊິກທັງໝົດຢູ່ລວມກັນ, ເປັນເຮືອນຊັ້ນດຽວທີ່ໃສ່ພື້ນທີ່ການນຳໃຊ້ໄວ້ໄດ້ພໍດີ ຄືມີສ່ວນຂອງໂຖງຕ້ອນຮັບເປັນແກນກາງ ດ້ານຊ້າຍຈະເປັນຫ້ອງຮັບແຂກ ດ້ານຂວາເປັນຫ້ອງນັ່ງຫລີ້ນ ແລະຫ້ອງກິນເຂົ້າ, ສຸດຂອງຕົວເຮືອນຈະມີທາງແຍກໄປຍັງຫ້ອງນອນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍ ແລະຫ້ອງຄົວທີ່ຢູ່ເບື້ອງຂວາ. ທຖກພື້ນທີ່ຕອຍສະຫນອງການນຳໃຊ້ທີ່ຄຸ້ມຄ່າ.

ອອກໄປທາງດ້ານຫລັງຈະມີທາງເຊື່ອມທີ່ນຳທາງດ້ວຍບັນຍາກາດສີຂຽວຂອງພືດພັນໄມ້ ແລະທາງຍ່າງຍາວໄປສູ່ເຮືອນ2 ຊັ້ນທີ່ໃຊ້ເປັນຫ້ອງຂອງ ພໍ່ແມ່, ແລະຄິດເພື່ອອະນາຄົດເວລາທີ່ລູກທັງ3ເຕີບໃຫຍ່ ກໍ່ຈະມີຫ້ອງສ່ວນຕົວຂອງແຕ່ລະຄົນ.

ການທີ່ໄດ້ມາເປີດບ້ານຂອງສະຖາປະນິກ ຄວາມຮູ້ສຶກພິເສດນອກເໜືອຈາກການຮັບຮູ້ວ່າເຈົ້າຂອງເຮືອນມີລົດສະນິຍົມແນວໃດແລ້ວ ເຮົາຍັງໄດ້ຟັງ ພ້ອມກັບຮັບຮູ້ອີກແງ່ມຸມຫນຶ່ງໃນການອອກແບບ ແລະຕົກແຕ່ງບ້ານທີ່ເປັນຕົວກຳນົດການອອກແບບພື້ນທີ່ຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ການຍ່າງຊົມແຕ່ລະພື້ນທີ່ຂອງເຮືອນມີທີ່ມາ ແລະເຮົາສຳຜັດໄດ້ເຖິງເຫດຜົນແລະທີ່ມາຂອງພື້ນທີ່ນັ້ນໆໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນກວ່າທີ່ເຄີຍ.

ບອຈ ສິນທະວອນ-4256ບອຈ ສິນທະວອນ-4197

ບອຈ ສິນທະວອນ-4120ບອຈ ສິນທະວອນ-4181

ບອຈ ສິນທະວອນ-4213TC Sinthavone-0433-2

ບອຈ ສິນທະວອນ-4235TC Sinthavone-0425-2

TC Sinthavone-0423