14 Oct 2014 Business, Works 15 Comments

“ປະສົບສຸກ” ຈຸດບັນຈົບລະຫວ່າງການພັກຜ່ອນ ແລະວິຖີຊີວິດ

ສວນປະສົບສຸກ” ຊື່ທີ່ຜູ້ຂຽນ ມອບໃຫ້ ສວນຫນ້າບ້ານ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມີເນື້ອທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ບໍ່ໄດ້ມີ ພັນໄມ້ປະດັບ ຫລື ປະຕິມະກໍາທີ່ ໃຫ່ຍໂຕ ແລະ ລາຄາແພງ ແຕ່ມັນພັດເປັນສວນ ທີ່ ອັດແຫນ້ນໄປດ້ວຍ ເລື່ອງລາວ, ເຕັມໄປດ້ວຍ ຄວາມຫມາຍ ເປັນຈຸດລວມຂອງຄໍາວ່າ “ຄວາມສຸກ ແລະ ຄອບຄົວ.

ແສງຟ່້າ ຈຸລາມະນີ ນັກສະຖາປະນິກ ຜູ້ຜັນຕົນເອງ ຈາກວິຊາຊີບທີ່ຕົນຮຽນມາ ກັບກາຍມາເປັນຜູ້ປະກອບ ທຸລະກິດສ່ວນຕົວທາງດ້ານການຄ້າ ເຊິ່ງມີເອກະລັກເປັນຂອງໂຕເອງ ແລະ ມັກຈະຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ສຶກອອກມາເປັນ ລຳນຳ, ບົດກອນ ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ: ການທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກທີ່ຕົນເອງຮໍ່າຮຽນມາ ບໍ່ແມ່ນຕົນເອງບໍ່ມັກ ຫລື ເຮັດບໍ່ໄດ້ດີ ແຕ່ເພາະວ່າ “ບໍ່ຢາກໄປຍາດສ່ວນແບ່ງການຕະຫລາດ ຈາກເພື່ອນຮ່ວມອາຊີບ ວ່າຊັ້ນ.

ສວນຫນ້າບ້ານ ເນື້ອທີ່ປະມານ 50 ແມັດມົນທົນ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ ສະລ້ຽງປາຄາຟ, ບ່ອນນັ່ງພັກຜ່ອນ ແລະ ທາງຍ່າງນ້ອຍໆ ປະດັບດ້ວຍພັນໄມ້ ພຸ່ມ ແລະ ພັນໄມ້ດອກ ເປັນສວນ ປະສົມປະສານລະຫວ່າງວິຖີຊີວິດຂອງເຈົ້າຂອງເຮືອນ ແລະ ສວນແບບຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ມອງໃນມຸມມອງໃດກໍ່ມີ ວິວທີ່ສວຍງາມ ເກືອບທຸກມຸມມອງ ຊຶ່ງອອກແບບໂດຍເຈົ້າຂອງເຮືອນເອງ, ລົງມືທຳເອງ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາເອງ ເຮັດໃຫ້ ສະທ້ອນເຖິງ ຄວາມມັກ, ຮັກໃນການຈັດສວນເປັນຢ່າງດີ.

ສະນໍ້າ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງນໍ້າຈາກມຸມນໍ້າຕົກນ້ອຍໆເປັນສິ່ງດຶງອາລົມໃຫ້ສະຫງົບນີ້ງ ໄດ້ມາສໍາພັດແລ້ວຮູ້ສຶກບໍ່ສັບສົນວຸ້ນວາຍ ມັນຂົ່ມອາລົມເຮົາລົງມາ ເພາະນໍ້າໄຫຼໄປຄ່ອຍໆ, ບໍ່ກະຕຸ້ນອາລົມແຕ່ຈະດຶງໃຫ້ຢຸດນິ້ງ ຈາກທີ່ຮູ້ສຶກເມື່ອຍລ້າມາກໍ່ຈະຮູ້ສຶກຜ່ອນຄາຍ.

ມຸມພັກຜ່ອນປູດ້ວຍໄມ້ລາຍທໍາມະຊາດ ທີ່ຍື່ນຈາກອາຄານທອດກາຍມາຮອດສະນໍ້າເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກປຽບເໝືອນສະນໍ້າເລື່ອມແຊກຊຶມເຂົ້າໄປຫາຕົວເຮືອນ ເປັນຈຸດເດັ່ນຂອງສວນ ແລະ ບ່ອນທີ່ຄົນໃນຄອບຄົວ ລວມທັງຍາດ, ມິດສະຫາຍ, ເພື່ອນຝູງ ໃຊ້ເປັນບ່ອນພັກຜ່ອນເປັນປະຈໍາ. ແສງແດດຍາມແລງຕົກທອດໃສ່ອາຄານເຮັດໃຫ້ບໍລິເວນສວນມີເງົາ ສ້າງໃຫ້ສວນໜ້າດູຫນ້າຊົມ. ແສງແດດຍາມເຊົ້າໃຫ້ຄວາມສົດຊື່ນກັບສວນ, ຍາມແລງຕອນແດດຮົ່ມລົມຕົກກໍ່ໄດ້ຮົ່ມເງົາຈາກໂຕເຮືອນທີ່ມອບໃຫ້.

ຂ້ອຍພະຍາຍາມອອກແບບໃຫ້ສວນກົມກືນກັນ ຈັດອົງປະກອບຕ່າງໆ, ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍຕ່າງໆໃຫ້ປະສານກັບອົງປະກອບຂອງສວນ ປະສົມປະສານກັບຕົວເຮືອນ, ປະສານກັບອົງປະກອບຕົກແຕ່ງອື່ນໆ.

ສວນແຫ່ງນີ້ມີຄວາມງົດງາມ ເປັນທໍາມະຊາດ ແລະ ເພີ່ມມົນຂັງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເໝືອນການສະສົມເຄື່ອງເກົ່າ ຍິ່ງດົນຍິ່ງງົດງາມ  “ມັນອາດຈະບໍ່ເໝືອນເດີມກໍ່ໄດ້ ອັນນີ້ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກ ຈາກກ່ອນຫນ້ານີ້ ເຖິງດຽວນີ້ ແລະ ຕໍ່ໄປຂ້າງຫນ້າ ມັນຈະຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງ ແຕ່ເປັນໄປໃນທາງທີ່ດີຂຶ້ນ ຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ກໍ່ຕ້ອງຕັດແຕ່ງ, ປັບດັດ, ບາງອັນບໍ່ສວຍງາມກໍ່ເອົາອອກ, ເຄື່ອນຍ້າຍ, ປັບປຸງໄປເລື້ອຍໆ”  ເຈົ້າຂອງສວນກ່າວຖິ້ມທ້າຍໄວ້.

 

0605

01

0302

0908

07

04