14 Oct 2014 Business, Works 15 Comments

ພຣະບໍຣົມເຈດີໂລກະຈຸລະມະນີພະທາດຫລວງ

ເຈດີໂລກະ ຈຸລາມະນີ (ພະທາດຫລວງ) ຕາມຕຳນານ ອຸລັງຄະທາດ ພະທາດຫລວງ ສ້າງຂຶ້ນ ໃນປີ ພສ 236 (ກ່ອນ ຄສ 307)ປີສະໄໝສ້າງເມືອງວຽງຈັນ ໂດຍພະເຈົ້າ ຈັນທະບູຣີປະສິດທິຈັກພ້ອມດ້ວຍພຣະອໍຣະຫັນ 5 ອົງ (ພຣະສົງລາວ) ທີ່ໄດ້ສຶກສາທຳມະ ແລະ ໄດ້ນຳອົງພຣະບໍຮົມມະທາດ (ກະດູກຫນ້າອົກ) ຂອງພະພຸດທະເຈົ້າ ມາຈາກປະເທດອິນເດຍ ການສ້າງພຣະທາດຫລວງທຳອິດເປັນພຽງແຕ່ການກໍ່ເປັນອຸບມຸງຫີນກວມເອົາພຣະບໍລົມມະທາດເທົ່ານັ້ນ ແລະ ມີຮູບສີ່ລ່ຽມ, ກວ້າງດ້ານລະຫ້າວາ, ໜາສອງວາ ແລະ ສູງສີ່ວາສາມສອກ.

ເລືອງລາວຂອງພະທາດຫລວງ ບໍ່ໄດ້ມີເທົ່ານີ້, ຖ້າສົນໃຈຕິດຕາມໄດ້ທີ່ #Lines Magazine issue1