14 Oct 2014 Business, Works 15 Comments

ຢ້ຽມຢາມບ້ານຫລາກຫລາຍສະໄຕລ໌ ຂອງເຈົ້າຂອງທຸລະກິດອັນຍະມະນີ ທ່ານນາງ ຈັນດາລາ ເພັດວິໄຊ

ເຮືອນ ສາມ

໑ ເຮືອນຜົມງາມ

໒ ເຮືອນຮ່າງງາມ

໓ ເຮືອນທີ່ຢູ່ອາໃສງາມ

 

ນ້ຳ ສີ່

໑ ມີນ້ຳກິນໃຫ້ສາມີ

໒ ມີນ້ຳໃຊ້ໃຫ້ສາມີ

໓ ມີນ້ຳໃຈໃຫ້ສາມີ

໔ ມີນ້ຳຄຳທີ່ດີ

 

ຄຳເວົ້າຂ້າງເທິງນີ້ແມ່ນຫນ້າທີ່ຫລັກທີ່ແມ່ຍິງລາວບໍ່ຄວນລະເລີຍ ເພາະເປັນຄຳສອນທີ່ສືບທອດກັນຈາກບັນພະບຸລຸດເຮົາ ຕັ້ງແຕ່ອະດີດຈົນຮອດປັດຈຸບັນຄວາມພຽບພ້ອມເຫລົ່ານີ້ຍັງຄົງເຫັນໄດ້ຈາກແມ່ຍິງລາວຫລາຍໆທ່ານທີ່ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີ ແລະຫນຶ່ງໃນຫລາຍໆຄົນນັ້ນກໍ່ແມ່ນແຂກຮັບເຊີນທີ່ໃຫ້ກຽດເປີດເຮືອນໃຫ້ Lines style ເຂົ້າຢ້ຽມຢາມໃນສະບັບນີ້ ແມ່ນຫນຶ່ງໃນບັນດານັກທຸລະກິດຍິງ ແຖວຫນ້າຂອງປະເທດລາວ ທ່ານນາງ ຈັນດາລາ ເພັດວິໄຊ ຍິງລາວຜູ້ທີ່ພຽບພ້ອມດ້ວຍເຮືອນທັງ3 ນຳ້ທັງ 4…