14 Oct 2014 Business, Works 15 Comments

ອາຄານ World Bank. ອາຄານສີຂຽວ (Green Building) ຫລັງທຳອິດທີ່ຮັບຮູ້ຈາກອົງການສາກົນຢູ່ ສປປ. ລາວ ຮັບລາງວັນອາຄານສີຂຽວລະດັບ Platinum ຈາກ LEED

ໃນວັນທີ 13/06/2017 ທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ສາສະດາຈານ ແສງຄຳ ພິນິດຈາກ SK consultant ແລະທີມ World bank’s group ເຂົ້າຮັບລາງວັນ Green Building ທີ່ປະເທດສິງກະໂປ.

ນັບວ່າ ອາຄານ ຫ້ອງການ ທະນາຄານໂລກ ແມ່ນອາຄານແຫ່ງທຳອິດຂອງ ປະເທດລາວທີ່ຜ່່ານການກວດກາ ແລະໄດ້ຮັບການຮອງຮັບຈາກ LEED ( Leadership in Energy and Environmental Design) ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ, ເນື່ອງຈາກເປັນອາຄານທີ່ອອກແບບໃຫ້ເປັນອາຄານຕົວຢ່າງດ້ານການປະຢັດພະລັງງານ ໂດຍການນຳໃຊ້ ແຜ່ນເກັບພະລັງງານຈາກແສງຕາເວັນ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າໃນອາຄານ,ກົນໄກທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການບຳບັດນ້ຳເສຍ,ການເກັບນຳ້ຝົນ ແລະຄຸນນະສົມບັດອື່ນໆທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. ຄວາມຮ່ວມມືກັບກຸ່ມທະນາຄານໂລກແລະປະເທດລາວ ສຸມໃສ່ການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມແບບຈິງຈັງ  ໂດຍເລິ່ມຈາກການສ້າງໃຫ້ອາຄານສຳນັກງານ ກາຍເປັນອາຄານທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.

ແລະຄວາມມຸ່ງຫວັງດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ອາຄານ World Bank ຂອງສປປ,ລາວ ໄດ້ຮັບລາງວັນລະດັບສູງສຸດຈາກ  LEED ຫລືທີ່ເອີ້ນວ່າ ລະດັບ Platinum*.

——————————————————

*LEED  ໄດ້ກຳນົດຄວາມເປັນ “ຂຽວ” ຂອງອາຄານອອກເປັນ 5 ລະດັບ ໂດຍຈັດລຽງແຕ່ຂັ້ນເລິ່ມຕົ້ນຂຶ້ນຫາສູງ:

  • Certified
  • Silver
  • Gold
  • Platinum ຊຶ່ງເປັນລະດັບສູງສຸດ

IMG-20170614-WA0016

LAOS-WORLD-BANK-OFFICES

laos

Lao_Goes_Green1_780x439