14 Oct 2014 Business, Works 15 Comments

ເປີດຖ້ານ ໜັງສືແນະນຳ ຈາກງານເທດສະການອາຫານສະໝອງຄັ້ງທີ 2

ເອີ້ນໄດ້ວ່າ ເປັນງານທີ່ເອົາໃຈຜູ້ຮັກການອ່ານໂດຍສະເພາະ, ເພາະງານເທດສະການອາຫານສະໝອງໃນຄັ້ງນີ້ ມີໜັງສືຈາກຫລາຍສຳນັກມາລົງ ໜຶ່ງໃນນັ້ນກໍ່ແມ່ນລາຍນ໌ຂອງເຮົາ ເຊິ່ງປິນີ້ມາໃນແນວຄວາມຄິດ ປູກຝັງການອ່ານຕັ້ງແຕ່ໄວເຍົາ

ແລະໃນງານນີ້ ມີປື້ມເຫຼັ້ມໄດ໋ແນ່ ທີ່ເປັນໜັງສືແນະນຳໃຫ້ທ່ານ ຫິ້ວໃສ່ກະເປົ໋າກັບບ້ານ

ເຫລັ້ມທຳອິດແມ່ນ ໜັງສືແປ ຈາກພາສາເກົາຫລີ ນັກຂຽນ ຄິມຣັນໂດ ທີ່ເຮັດລາຍໄດ້ມາແລ້ວທົ່ວເກົາຫລີ ແປມາຫລາຍກວ່າ 10 ພາສາ. ແລະພາສາລາວໄດ້ຮັບການແປເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ

ຍ້ອນເປັນໄວໜຸ່ມຈຶ່ງເຈັບປວດ

IMG_6004

ເຫລັ້ມທີ 2 ແມ່ນ ປື້ມທີ່ຂຽນໂດຍນັກຂຽນລາວ ເລື່ອງໃຫຍ່ໃນໂລກນ້ອຍ ນາມປາກກາ ວິຣະສັກ ວິຣະວົງ ໜັງສືເວົ້າກ່ຽວກັບການຕັ້ງຄຳຖາມ ແລະຊອກຫາຄຳຕອບ ແລະທ່ານຈະປ່ຽນມຸມມອງໃນການເບິ່ງໂລກ

IMG_6005

ເຫລັ້ມຕໍ່ໄປແມ່ນ  ຄິດບວກຊີວິດບວກ, ໜັງສືທີ່ໃຫ້ກຳລັງໃຈ, ແນວຄິດ, ເພື່ອການດຳລົງຊີວິດແບບມີຄວາມສຸກ

IMG_6007

ເຫລັ້ມທີ 4 ສິນໄຊກັບໄອໂຟນ , ຫົວປຶ້ມສຸດເກ໋ ແລະພາບແຕ້ມ ຈາກ Student lines ຂອງເຮົາ ອະພິສິດສຸພາໄຕວົງ ການສ້າງຈິນຕະນາການສຸ່ການສານຝັນຂອງໄວເດັກ

IMG_6010

ຕໍ່ມາແມ່ນ ຫນັງສືຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ ຊື່ງ່າຍໆວ່າ Future ໜັງສືທີ່ຈະມາສ້າງປັນຍາຂອງອະນາຄົດ ໜ້າປົກງາມດີ

IMG_6009

ເຫລັ້ມສຸດທ້າຍ ແມ່ນ ສາຍຕານົກອິນຊີ Eagle’s eye ປື້ມທີ່ຂາຍດີຈົນຕ້ອງຕີພິມຕື່ມ ປື້ມທີ່ຈະພິກທຸກວິກິດຂອງທ່ານໃຫ້ເປັນໂອກາດໂດຍການເບິ່ງປັນຫາຢ່າງຂາດ

 

IMG_6008

 

ເຮົາເຊື່ອວ່າ ທັງ 6ເຫລັ້ມນີ້ຈະສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ທ່ານໄດ້ ແລະນີ້ຄືໜັງສືທີ່ເຮົາແນະນຳຈາກງານເທດສະການອາຫານສະໝອງໃນຄັ້ງນີ້