14 Oct 2014 Business, Works 15 Comments

ເຮືອນສວນ ແມ່ຂອງ ( Villa Mekong ) ທ່າອ່ຽງໃຫມ່ຂອງການຕົບແຕ່ງຫ້ອງພັກ ດ້ວຍສິ່ງອຳນວຍສະດວກທີ່ເພີ່ມຮູບແບບໃນການໃຊ້ງານ

ເຮືອນພັກແບບ “ວິນລາ” ຖືວ່າເປັນເຮືອນສວນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກກຸ່ມລູກຄ້າຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກວ່າວິນລາ ຈະໃຫ້ຄວາມເປັນສ່ວນໂຕສໍາລັບຄົນທີ່ມັກຄວາມສະຫງົບແລະຕ້ອງການທີ່ຈະພັກຜ່ອນຢ່າງແທ້ຈິງ. ສະນັ້ນຈິ່ງເປັນການແຂ່ງຂັນຂອງຜູ້ປະກອບການທີ່ຈະຕ້ອງມີການອອກແບບຕົບແຕ່ງເນື້ອທີ່ໃຫ້ມີສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ສາມາດດຶງດູດລູກຄ້າໃຫ້ມາໃຊ້ບໍລິການໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ.

 

ວິນລາທີໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ແລະກໍາລັງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນແຂວງຫຼວງພະບາງແມ່ນ “ວິນລາແມ່ຂອງ” ເຊິ່ງເປັນອີກໜຶ່ງທາງເລືອກຂອງທີ່ພັກໃນກຸ່ມຂອງໂຮງແຮມຄິຣິດາລາ. ເຊິ່ງອອກແບບແລະຕົບແຕ່ງໂດຍຄົນລາວເອງທີ່ມີຮູບແບບການຕົບແຕ່ງທີ່ມີເອກະລັກສະເພາະຕົວແບບຫຼວງພະບາງ, ໃນທຸກໆພາກສ່ວນຂອງວິນລາຕັ້ງແຕ່ສິ່ງນ້ອຍໆໄປຫາໃຫຍ່ ແມ່ນໄດ້ສະແດງອອກເຖິງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງຜູ້ອອກແບບກັບທຸກໆລາຍລະອຽດທີ່ຢາກສ້າງໃຫ້ວິນລານີ້ເປັນຫຼາຍກວ່າທີ່ພັກທໍາມະດາ.

 

ລັກສະນະຂອງການຈັດເນື້ອທີ່ການນໍາໃຊ້ພາຍໃນຂອງວິນລາແມ່ນຈັດຕາມກິດຈະກໍາຂອງລູກຄ້າ, ໃຊ້ໂທນສີທີ່ເໝາະກັບກຸ່ມລູກຄ້າແຕ່ລະປະເພດ

 

ການເພີ່ມສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກພາຍໃນໂດຍການນໍາໃຊ້ເນື້ອທີ່ທາງຕັ້ງບໍ່ໃຫ້ເສຍປະໂຫຍດໃນການນໍາໃຊ້ຕາຫນ່າງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດກິດຈະກໍາທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຫ້ອງພັກທົ່ວໄປມັນເປັນອີກຫນື່ງສິ່ງທີ່ສາມາດເປັນຈຸດພິເສດເພື່ອດຶງດູດລູກຄ້າໄດ້.

 

ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍ(Furniture) ທີ່ໃຊ້ໃນການຕົບແຕ່ງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີລາຄາແພງ ພຽງແຕ່ເຮົາຮູ້ຈັກຕົບແຕ່ງວ່າຄວນຈະວາງຢູ່ບ່ອນໃດເໝາະສົມເທົ່ານັ້ນ ເຮົາກໍ່ສາມາດທີ່ຈະເພີ່ມມູນຄ່າໃຫ້ມັນໄດ້ແລ້ວ

 

ທິດທາງໃນການອອກແບບທີ່ມີຄວາມລົງໂຕຂອງເຟີນີເຈີກັບສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງທີ່ມີຢູ່ນໍາມາຕົບແຕ່ງໃຫ້ມີເອກະລັກສະເພາະຕົວ ແລະເພີ່ມລູກຫຼີ້ນທີ່ບໍ່ຊ້ຳຊາກຈຳເຈເປັນທາງເລືອກທີ່ດີສໍາລັບນັກອອກແບບຮຸ້ນໃຫມ່ ຫຼືຜູ້ທີ່ກໍາລັງຫາ Style ແລະ Trend ໃນການອອກແບບທີ່ມີເອກະລັກ, ມີຄວາມລົງໂຕຫຼາຍທີ່ສຸດ.

 

0102

0405

0607

0803