14 Oct 2014 Business, Works 15 Comments

ເຮືອນ ຕາມ ໃຈ

“ດ້ວຍຄວາມທີ່ເປັນນັກທຸລະກິດທີ່ດຳເນີນກິດຈະການດ້ານການໃຫ້ບໍລິການທັງຮ້ານອາຫານຫລາຍຮ້ານ ແລະ ບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວພະຍົນໄພແບບອະນຸຮັກ ເຊັ່ນ ການເດີນປ່າ, ການປີນໜ້າຜາ, ການລ່ອງເຮືອ…  ຊີວິດປະຈຳວັນສ່ວນໃຫຍ່ຈຶ່ງຕິດພັນກັບການເດີນທາງລົງພື້ນທີ່ ອອກຕ່າງແຂວງຕາມເຂດຊຸມຊົນ, ຊົນນະບົດຈົນເຖິງການເດີນທາງເຂົ້າໄປໃນປ່າເພື່ອສຳຫລວດ-ບຸກເບີກເສັ້ນທາງການທ່ອງທ່່ຽວໃໝ່ໆ,  ເວົ້າໄດ້ວ່າຊີວິດສ່ວນຫລາຍແມ່ນຢູ່ນອກເຮືອນ  ໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຢູ່ເຮືອນແມ່ນມີໜ້ອຍ” ທ່ານ ອິນທີ ເດືອນສະຫວັນ ເລົ່າເຖິງ Life Style ຂອງຕົວເອງໃຫ້ຟັງ.

“ຢາກໄດ້ເຮືອນທີ່ໂລ່ງໆໂປ່ງໆ ລຽບງ່າຍ ບໍ່ຕ້ອງມີລາຍລະອຽດຫຍັງຫລາຍ” ຄໍາຈໍາກັັດຄວາມພຽງສັ້ນໆທີ່ເຈົ້າຂອງເຮືອນເອີ່ຍກັບທີມງານ ລາຍນ໌. ກ່ອນທີ່ຈະຄ່ອຍໆອະທິບາຍຕື່ມວ່າ “ໂດຍສ່ວນຕົວແລ້ວເປັນຄົນທີ່ມັກຄວາມລຽບງ່າຍ ກົງໄປກົງມາ ບໍ່ຕ້ອງການຫຍັງທີ່ຊັບຊ້ອນ ຈຶ່ງເລືອກ Style ຂອງເຮືອນພັກສ່ວນຕົວເປັນແບບ Modern ແລະຊອກຫາຕົວຢ່າງຕ່າງໆ ຮູບແບບຕ່າງໆ ເພື່ອນຳໄປປຶກສາກັບສະຖາປະນິກຜູ້ອອກແບບ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ແບບທີ່ເພິ່ງພໍໃຈທີ່ສຸດ.”