14 Oct 2014 Business, Works 15 Comments

KIRIDARA, ໂຮງແຮມທີ່ນຳສະເໜີຄວາມເປັນລາວຜ່ານການອອກແບບພາຍໃຕ້ທຳມະຊາດສັນສ້າງ

ຄີຣີດາຣາເປັນໂຮງແຮມທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນບໍລິເວນຕອນດິນ ທີ່ຕິດກັບເຂດສະຫງວນກາງເມືອງມໍລະດົກໂລກ,ສະຖາປັດຕະຍະກຳທີ່ສະທ້ອນຄວາມເປັນລາວຜ່ານຄວາມລຽບງ່າຍຂອງຟອມ 4 ຫລ່ຽມ ແລະ ວັດສະດຸກາຍເປັນຄວາມງາມທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການສັນສ້າງຂອງທຳມະຊາດ, ບວກກັບການເລັງເຫັນຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເຄົາລົບຕໍ່ຄວາມເປັນລາວຂອງຜູ້ອອກແບບເຮັດໃຫ້ຄີຣີດາຣາໄດ້ຮັບລາງວັນສະຖາປັດຕະຍະກຳດີເດັ່ນ ຈາກສະມາຄົມ ສະຖາປະນິກ ແລະ ວິສະວະກອນກໍ່ສ້າງຂອງລາວ ໃນປີ 2011 ແລະ ກາຍເປັນຕົວແທນຜົນງານສະຖາປັດຕະຍະກຳແບບຢ່າງຂອງລາວໃນຍຸກປັດຈຸບັນ ແລະ ໃນອະນາຄົດ.

ເລືອງລາວຂອງໂຮງແຮມຄີຣີດາຣາບໍ່ໄດ້ມີເທົ່ານີ້, ຖ້າສົນໃຈຕິດຕາມໄດ້ທີ່ #Lines Magazine issue1