14 Oct 2014 Business, Works 15 Comments

Nikon ປີທີ 100, ກັບການປ່ຽນແປງໃນ 1ສັດຕະວັດ

ຖ້າໃຜຄຸກຄີໃນວົງການຖ່າຍຮູບ ກ້ອງລຸ້ນທີ່ໃຊ້ ອາດຈະຫນີບໍ່ພົ້ນ 2-3ບໍລິສັດດັງທີ່ເປັນຄູ່ແຂ່ງຂອງກັນມາຢ່າງຍາວນານ

ໜຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນ ບໍລິສັດ NIKON ທີ່ເຮັດໃຫ້ຊ່າງພາຍຈາກທົ່ວໂລກທີ່ຖືກ້ອງຂອງບໍລິສັດນີ້ມີນາມສະກຸນ I AM NIKON ໄປຕາມໆກັນ. ມາຮອດປີນີ້ NIKON ກ້ອງຖ່າຍຮູບສັນຊາດຍີ່ປຸ່ນ ເດີນທາງມາຮອດປີທີ 100ແລ້ວ. NIKON ໃນມື້ນີ້ ກັບອະນາຄົດຕໍ່ໄປຈະເປັນແນວໃດແນ່ ອ່ານກັນເລີຍ

422705578

ປະຫວັດ

ບໍລິສັດ ນີກອນ, ປະກາດສະເຫລີມສະຫລອງໃນວາລະທີ່ບໍລີສັດມີອາຍຸຄົບ 100 ປີໃນວັນທີ 25 ກໍລະກົດນີ້ ໂດຍນັບຈາກມື້ທຳອິດທີ່ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດຂຶ້ຍພາຍໃຕ້ຊື່  ນິບປົງ ໂຄງັກຂຸ ໂຄງຽວ ຄະບູຊິກິໄງຊະ (Nippon Kogaku K.K. ນີກອນ ໄດ້ນຳສະເໜີປະສົບການອັນເປັນເອກະລັກ ແລະຊົງຄຸນຄ່າໃຫ້ກັບຊາວໂລກມາໂດຍຕະຫລອດ ຜ່ານພັດທະນາການທາງເຕັກໂນໂລຊີດ້ານການຖ່າຍພາບທີ່ລຳ້ຫນ້າ

ທາງນີກອນໄດ້ສະຫລອງ 100 ປີນີ້ໂດຍການເປີດໃຊ້ ໂລໂກ້ໃໝ່ ແລະເປີດເວັບໄຊຕ໌ສະເພາະກິດຂຶ້ນ ໂດຍໂລໂກ້ນີ້ ໄດ້ຮັບການອອກແບບໂດຍຝ່າຍອອກແບບຂອງ ນີກອນ ໂດຍຈະນຳມາໃຊ້ເປັນສັນຍາລັກແຫ່ງການຄົບຮອບປີທີ 100 ເພື່ອສື່ໃຫ້ລູກຄ້າແລະພັນທະມິດທັງຫລາຍທີ່ມີຢູ່ທົ່ວໂລກໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະມີສ່ວນຮ່ວມໃນຄວາມພາກພູມໃຈໃນຄັ້ງນີ້ 100th_world_posi_150mm

ເວັບໄຊຕ໌ໃຫມ່ຈະນຳສະເຫນີເນື້ອຫາສາລະເພື່ອການສະເຫລີມສະຫລອງຄົບຮອບ 100 ປີຂອງນີກອນ ເຊັ້ນ ໜັງພິເສດ, ແລະບັນທຶກແຫ່ງປະຫວັດສາດຂອງນີກອນຕະຫລອດໄລຍະ 100ປີທີ່ຜ່ານມາ ແລະຈະມີການເພີ່ມເນື້ອຫາໃນເວັບໄຊຕ໌ແບບຕໍ່ເນື່ອງ ຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ເປີດໂຕເວັບຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ໂດຍຈະເປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຫນ້າສົນໃຂແລະກ່ຽວກັບຫານຄົບຮອບ 100ປີ ຂອງນີກອນ

Screen Shot 2017-07-25 at 16.35.44

ນັບຈາກການກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ ໃນປີ 1917 ນີກອນໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ພັດທະນາສູ່ຕຳແຫນ່ງຜູ້ນຳດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ດ້ານການຖ່າຍຮູບທັງພາຍໃນຍີ່ປຸ່ນແລະທົ່ວໂລກ ພາຍໃຕ້ປັດຊະຍາການດຳເນີນງານທີ່ວ່າ ຄຸນຄ່າທີ່ຄູ່ຄວນແກ່ການໄວ້ວາງໃຈແລະປ່ຽມດ້ວຍຄວາມຄິດສ້າງສັນ

ນິກອນ ໄດ້ນຳສະເໜີຜະລິດຕະພັນ ແລະການບໍລິການທີ່ຫລາກຫລາຍອັນເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນລະດັບສາກົນ ດ້ວຍການນຳສະເໜີເຕັກໂນໂລຊີທີ່ລຳ້ຫນ້າມາສະເໝີ

ແລະໃນວາລະຄົບຮອບ 100ປີນີ້ ນີກອນກໍ່ໄດ້ຜະລິດກ້ອງລຸ້ນ LIMITED EDITON ອອກມາເພື່ອໃຫ້ສາວົກໄດ້ສອຍມາສະສົມກັນອີກດ້ວຍ ເຊິ່ງປະກອບມີ • ກ້ອງ D5 ລຸ້ນຄົບຮອບ 100 ປີ
• ກ້ອງ D500 ລຸ້ນຄົບຮອບ 100 ປີ
• ເລນສ໌ NIKKOR 70-200E ລຸ້ນຄົບຮອບ 100 ປີ
• ຊຸດເລນສ໌ຊຸມ3 ອັນ NIKKOR F2.8 ລຸ້ນຄົບນຮອບ 100 ປີ
• X 7×50 IF ແລະ WX 10×50 IF ລຸ້ນຄົບຮອບ 100 ປີ
• 8×30 E IIລຸ້ນຄົບຮອບ 100 ປີ