14 Oct 2014 Business, Works 15 Comments

ມະຫາພາກຂອງການປະຈົນໄພໃນແດນລ້ານຊ້າງ : The Whole New Series of Unseen Journeys

Laos: The Undiscovered Paradise

ເພື່ອເປັນການຕ້ອນຮັບລະດູການໃໝ່ທີ່ຍັບຈໍ້ເຂົ້າມານີ້ ທາງ Lines Magazine ໄດ້ຮິບໂຮມບັນດາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທົ່ວປະເທດບໍ່ວ່າຈະເປັນບ່ອນທີ່ໂດ່ງດັງ ຫຼື ບ່ອນທີ່ທ່ານອາດບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນ ຫຼັງອ່ານຈົບແລ້ວທ່ານຈະປະທັບໃຈ ແລະ ອຸທານໃນໃຈວ່າ “ປາໂທ້! ຢູ່ລາວກໍມີແນວນີ້ຫວາ! ”
2017-09-06_10-15-29
ໃນຊຸດເລື່ອງພິເສດ The Whole New Series of Unseen Journeys #UnseenJourneys ຈະບໍ່ພຽງແຕ່ນຳສະເໜີສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃນລາວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເລົ່າປະຫວັດຄວາມເປັນມາຕັ້ງແຕ່ອະດີດຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ເຊິ່ງພວກເຮົາຈະຖ່າຍທອດຜ່ານບົດຄວາມ ແລະ ເລື່ອງລາວທີ່ຈະນຳພາທ່ານຜູ້ອ່ານໄປທ່ຽວທົ່ວທັງ ສາມພາກ ເໜືອ-ກາງ-ໃຕ້ ຂອງປະເທດ.
 
ບໍ່ອອກຈາກບ້ານ ບໍ່ເຫັນດ່ານແດນໄກ! ມາອອກເດີນທາງໄປນຳກັນເທາະ!
ຕິດຕາມຕອນທີ 1 ອັດຕະປື ສາມຕໍານານໃນແດນສັກສິດ  https://linesmagazinelao.com/unseenjourneys-ep01/
ຕິດຕາມຕອນທີ 2 ສະເໜ່ຂອງຈຳປາສັກ https://linesmagazinelao.com/unseenjourneys-ep02/