14 Oct 2014 Business, Works 15 Comments

Write with LINES

Print

ໂຄງການ ຂຽນກັບລາຍນ໌ Write with Lines

 

ວາລະສານລາຍນ໌ ຈັດໂຄງການ ຂຽນກັບລາຍນ໌ ຂື້ນເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ນັກຂຽນທົ່ວໄປ ຮ່ວມເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການແບ່ງປັນສິ່ງສ້າງສັນ ແລະແຮງບັນດານໃຈຜ່ານຕົວອັກສອນ ພ້ອມທັງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ Lines Magazine

 

ໂດຍໂຄງການຂຽນກັບລາຍນ໌ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ສ່ວນຫຼັກໆຄື:

 

  1. ໂຄງການ Lines in Magazine

ຈຸດປະສົງແມ່ນການ ຊອກຫານັກຂຽນອິດສະລະ ທີ່ຈະມາຮ່ວມຂຽນບົດຄວາມລົງໃນວາລະສານ ລາຍນ໌ ທີ່ມີເນື້ອຫາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

  • ບົດຄວາມກ່ຽວກັບ ສິລະປະ ວັດທະນະທຳ, ປະເພນີ ແລະພູມປັນຍາຕ່າງໆຂອງຄົນລາວ
  • ບົດຄວາມກ່ຽວກັບການອອກແບບສະຖາປັດຕະຍະກຳ, ຕົກແຕ່ງພາຍໃນ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ພູມມີທັດ(ສວນ) ໂດຍມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນສປປ.ລາວ
  • ບົດຄວາມແນະນຳສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃນລາວ
  • ນະວັດຕະກຳ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕ່າງໆ.

 

ໂດຍຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງຕ້ອງການຮ່ວມໂຄງການນີ້ ແມ່ນໃຫ້ທ່ານ ສົ່ງບົດຄວາມຂອງທ່ານ ທີ່ພິມດ້ວຍ Program Microsoft word ຄວາມຍາວບໍ່ເກີນ 3ຫນ້າເຈ້ຍ A4. ພ້ອມກັບບອກຊື່ ຜູ້ຂຽນ ທີ່ຢູ່ ສັງກັດ ເບີໂທລະສັບ ອີເມວ ແລະນາມປາກກາທີ່ຊັດເຈນ ພ້ອມກັບຮູບຖ່າຍຂອງເລື່ອງທີ່ທ່ານຂຽນ ຂະໜາດ 3MB ຂຶ້ນໄປ,

ສົ່ງມາທີ່ lines.magazine@hotmail.com

 

 

ບົດຄວາມທີ່ຖືກເລືອກລົງຕີພິມໃນວາລະສານລາຍນ໌ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບ ຂອງທີ່ລະນຶກຈາກ ວາລະສານລາຍນ໌ ແບບ Limited Edition , ເປັນສະມາຊິກວາລະສານລາຍນ໌ຟຣີ 1ປີ, ຊື່ຖືກຕີພິມລົງໃນທີມບັນນາທິການໃນສະບັບທີ່ບົດຄວາມໄດ້ລົງ, ພ້ອມຍັງໄດ້ມີສິດເປັນນັກຂຽນປະຈຳກັບວາລະສານລາຍນ໌.

 

 


  1. ໂຄງການ Lines Online

ລາຍນ໌ ອອນໄລນ໌ ແມ່ນທາງເລືອກໃຫມ່ສຳລັບຜູ້ອ່ານ ແລະເວທີໃຫມ່ສຳລັບຜູ້ທີ່ມັກຂຽນ, Lines Magazine ເປິດເວັບໄຊຕ໌ເພື່ອພື້ນທີ່ໃນການແບ່ງປັນປະສົບການຂອງທ່ານໂດຍຜ່ານ 3 Column ດັ່ງນີ້

 

  1. Daily Inspiration ແຮງບັນດານໃຈໃນທຸກວັນ

ເລົ່າສີ່ງຕ່າງໆທີ່ທ່ານໄດ້ພົບເຫັນໃນແຕ່ລະວັນຂອງທ່ານ, ທີ່ມີສ່ວນໃນການດຳລົງຊີວິດ ແລະເປັນແຮງບັນດານໃຈ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນຈາກເຫດການຕ່າງໆ, ສິ່ງຂອງ, ຜູ້ຄົນ ໆລໆ.

 

  1. My love, My passion ຂອງຮັກ ແລະງານອະດິເຣກ

ຮ່ວມແບ່ງປັນເລື່ອງລາວ ຂອງຮັກຂອງຫວງຂອງທ່ານ ທີ່ທ່ານສະສົມ, ເລົ່າໃຫ້ເຮົາຟັງວ່າສິ່ງທີ່ທ່ານຮັກນັ້ນມອບຄວາມສຸກໃຫ້ທ່ານໃນແບບໃດ. ຫລືຈະເປັນງານອະດິເຣກທີ່ທ່ານເຮັດນອກເໜືອຈາກການຮຽນ ແລະວຽກງານ ເຊັ່ນ: ການຫລີ້ນດົນຕີ, ຫລີ້ນກິລາ ແລະອື່ນໆ

 

  1. 3rd place  (ສະ)ຖານທີ່ເຮັດໃຫ້ຮັກ

ແນະນຳສະຖານທີ່ ທີ່ທ່ານປະທັບໃຈ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ຮ້ານອາຫານ, ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຫລືແມ່ນແຕ່ ບ່ອນຖ້າລົດເມ ທີ່ທ່ານມັກໄປເປັນປະຈຳຈົນເກີດຄວາມຜູກພັນປຽບດັ່ງເຮືອນຫລັງທີ2.

 

ສົ່ງບົດຄວາມຂອງທ່ານ ທີ່ພິມດ້ວຍ Program Microsoft word ຄວາມຍາວບໍ່ເກີນ 3ຫນ້າເຈ້ຍ A4. ພ້ອມກັບບອກຊື່ ຜູ້ຂຽນ ທີ່ຢູ່ ສັງກັດ ເບີໂທລະສັບ ອີເມວ ພ້ອມຮູບຖ່າຍຂອງເລື່ອງທີ່ທ່ານຂຽນ

ສົ່ງມາທີ່ lines.magazine@hotmail.com

 

ບົດຄວາມທີ່ຖືກເລືອກລົງໃນ Lines onlines  ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບ ຂອງທີ່ລະນຶກຈາກ ວາລະສານລາຍນ໌ ແບບ Limited Edition ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ເສຶ້ອ, ກະເປົ໋າ, ຫມວກ ໆລໆ.